Üretim Yöntemleri

313 okunma

Üretim;  insanların ihtiyaçları doğrultusunda, doğadaki kaynakları teknik bir temele dayandırarak kullanıp hizmet ve ürün oluşturma sürecinin tümüdür. İnsanoğlunun her dönemdeki ürüne ve hizmete olan ihtiyacı çeşitli üretim yöntemlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Teknolojininde gelişmesiyle beraber üretim yöntemleride gelişmiştir. Bu sayede  ucuz maliyet ile kaliteli ürün elde edilebilmiş, daha seri üretim yapılabilmiştir.  Çok değişik yöntemleri içeren üretim yöntemleri döküm, kaynak, plastik şekil verme, toz metalurjisi, talaş kaldırma ve hızlı prototip ile yapılan üretimleri içerirler.

1-) Döküm

Döküm özetle “istenilen bir şekli elde etmek için, seçilen malzemenin ergitilmesi ve istenen şeklin negatifi olan kalıp boşluğuna, yerçekimi veya basınç uygulanarak doldurulup katılaştırıldığı yöntemdir.

 

2-) Talaşlı İmalat

Talaşlı imalat; tasarlanmış bir iş parçasının standartlara uygun olarak projelendirilmiş teknik resmi referans alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş kaldırılarak istenilen geometrik şekli verme işlemidir.

3-) Plastik Şekil Verme

Plastik şekil verme veya plastik deformasyon bir malzemeye bir miktar kuvvet uygulayarak kalıcı şekil verme olarak tarif edilebilir. İstenilen şekile göre veya malzemenin cinsine göre dövme, haddeleme, ekstrüzyon gibi yöntemler uygulanabilir. Aşağıdaki videoda bir plastik şekil verme yöntemi olan ekstrüzyon yönteminin nasıl yapıldığı gösterilmiştir.

4-) Kaynak

Kaynak, malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan bir imalat yöntemidir, genellikle metal veya termoplastik malzemeler üzerinde kullanılır. Bu yöntemde genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır, bazı hâllerde ısı ile birleştirme işlemi basınç altında yapılır.

 

5-) Toz Metalurjisi

İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik, yüksek mukavemet ve minimum toleransla diğer yöntemlere göre (talaşlı imalat, döküm) avantajlı bir şekilde üretilmesi yöntemidir. Otomasyona çok uygun olan bir üretim yöntemidir.

6-) Hızlı Prototip

Hızlı prototipleme, bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu CAD çizimleriden direk olarak elle tutulur fiziksel modeller elde etmemizi sağlayan teknolojidir. Hızlı prototipleme cihazları vasıtasıyla bilgisayarda çizimi yapılmış her türlü ürünün birebir modelini saatler içerisinde elde etme imkanı doğmuştur.Hızlı prototipleme cihazları kendi içerisinde farklılıklar göstermekle beraber prensipleri aynıdır. Bu yöntemde fiziksel modeller tabandan başlayarak katman katman yüzeylerin üst üste eklenmesiyle oluşturulur.

 

Bio Ömer Yıldız

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Adayı/ Sakarya Üniversitesi