KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

289 okunma

 

Daha önce kariyer yönetiminin bütün bir süreç olduğunu belirtmiştim. Bireylerin ve firmaların bu konudaki faaliyetleri birbirleri ile bütünleştirilmediği sürece tek başlarına bir anlam ifade etmez.

Birey mesleki gelişimini tamamen firmanın insiyatifine bırakırsa, kariyer hedeflerine ulaşamaz. Çünkü firmanın sağladığı kariyer olanakları, mesleki gelişim konusunda çaba gösteren bireyler içindir. Ancak bireyin mesleki gelişimi ile ilgili gelişigüzel faaliyetlerde bulunması da yeterli değildir. Bireyin ne istediğini (kariyer hedeflerini) ve bunu nasıl elde edeceğini (kariyer yollarını ve gelişim yöntemlerini) bilmesi, ayrıca bu konuda sistemli bir çaba göstermesi de gerekir.

Nasıl ki bireyin iş arama çabasını sistemli bir şekilde yapması için firmaların işe alma sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekiyorsa, mesleki gelişim çabasını sistemli bir şekilde gösterebilmesi için de firmaların kariyer yönetimi sistemi hakkında bir fikir sahibi olması gerekir.

Kurumsal kariyer yönetimi, organizasyonların insan kaynaklarını geliştirmek için sistemli faaliyetlerde bulunmasıdır. Günümüzde yeteri kadar olmasa da, firmaların kariyer yönetimine verdikleri önem giderek artmaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, örgütlerdeki kariyer yönetimi faaliyetleri ile örgütsel başarı arasında yakın ilişkiler vardır. Diğer bir araştırmaya göre kariyer yönetimi programlarının örgüt içinde verimli ve başarılı olabilmesi için de üst yönetim tarafından desteklenmesi gerekir.

Kariyer yönetiminde belirli bazı araçlar kullanılarak bazı uygulamalar yapılır. Aşağıda kariyer yönetiminde ne gibi araçlar kullanıldığı ve ne gibi uygulamalar yapıldığı incelenecektir. Bu araç ve uygulamalardan hangilerinin hangi koşullarda kullanılacağı da firmanın kariyer yönetimi politikasına bağlı olarak değişmektedir.

Kurumsal kariyer yönetimi konusu, bu konudaki araç ve uygulamalar ile politikalar ile birlikte düşünüldüğünde bir kitabın konusunu oluşturacak kadar geniştir. Ancak bu kitaptaki bakış açımız "birey" olduğu için bu konu ana hatları ile verilmeye çalışılmıştır.

Ne yazık ki ne kadar uzmanlık açısından profesyonel bakış açısı izlesekte aşağıdaki paylaştığım fotoğrafta gördükleriniz kaçınılmazdır. 

Mühendis Acil

Mühendis Acil

Bio Tolgahan SARP

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bozok Üniversitesi Makina Bölümü