İş Görüşmesinde Ne Tür Sorularla Karşılaşırız ?

430 okunma

etkinlik

GÖRÜŞMEDEKİ SORU TİPLERİ

Görüşmelerde sorulan her sorunun belirli bir amacı vardır. Tüm soruları tahmin etmek imkansızdır. Eğer hangi tip soruların genellikle hangi amaçlarla sorulduğunu bilirseniz, benzer tür sorulara da hazırlıklı olabilirsiniz. Aşağıda başlıca soru tipleri belirtilmiştir:

 

1. Genel sorular

soru-isareti_609640

Genellikle görüşmenin başında sorulur. Bu soruların amacı, sizi belirli bir konu ile kısıtlamadan konuşturarak detaylı bilgi almaktır. Böylece görüşmeci verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak daha detaylı bilgiler edinebilir. Bu tür soruların avantajı, önceden hazırlıklı iseniz görüşmede belirtmek istediğiniz ana konulara temas etme şansı vermesidir. Dezavantajı ise, konuşmayı çok seviyorsanız ilgisiz konulara girerek yeni sorulara çanak tutmanızdır. Bu tür sorularda görüşmenin amacını unutmadan, yanıtları daha önce hazırlandığınız konulara çekerek bunlardan bahsetmeniz önerilir. Bu tip sorulara örnekler:

– Biraz kendinizden bahsedermisiniz?
– Nasıl bir insansınız?
– Sizi neden işe alalım? Diğer adaylardan farkınız nedir?
– En son işinizden neden ayrıldınız? ayrılıyorsunuz?
– Firmamıza nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

 

2. Kişisel bilgiler ile ilgili sorular

Kişisel bilgilerinizin büyük bir bölümü, özgeçmişinizde yer aldığından deneyimli bir görüşmeci bunları tekrar sormaz. Ancak özgeçmişinizde belirtmediğiniz veya açıklanmasına ihtiyaç bulunan konular sorulabilir. Bu tür bilgilerin pozisyonda belirtilen işin yapılması ile ilgili olması gerekir. Bu tip sorulara örnekler :

– İşe kabul edilirseniz nerede kalacaksınız? (Adayın ev adresi özgeçmişte başka bir şehir olarak görünüyor.)
– Askerliğiniz hangi tarihe kadar tecilli? (Özgeçmişte belirtilmemiş.)
– Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?
– Yurt içi/dışı seyahat edebilirmisiniz?
– Nişanlınız/Eşiniz ne iş yapıyor ? (daha çok bayan adaylara)
– Sigara kullanıyor musunuz? (firma açısından çok önemli ise)
– Ehliyetiniz var mı?

3. Eğitim ile ilgili sorular

Bu soruların amacı geçmiş eğitimleriniz ve gelecekteki eğitim planlarınız hakkında bilgi almaktır. Genellikle yeni mezunlara sorulur. Bir amaç da adayın eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiğidir. Bu sorularla adayın hangi alanlara ilgi duyduğu ve hangi konularda başarılı olduğu da öğrenilir. Bu tip sorulara örnekler:

– Mezun olduğunuz bölümü neden seçtiniz?
– Eğitiminize devam etmeyi arzu ediyormusunuz?
– Bitirme dereceniz nedir?
– En başarılı olduğunuz dersler hangileridir?
– Hangi eğitim kurslarına katıldınız? Neden?

 

4. Mesleki deneyim/bilgi ile ilgili sorular
kariyer

Bu soruların amacı, geçmiş iş tecrübenizin başvurduğunuz iş için ne derecede uygun olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu sorular ile o konuda neler bildiğiniz, neler yaptığınız doğrudan veya dolaylı yollarla sorularak o işe ne gibi katkılar yapabileceğiniz araştırılır. Bu tip sorulara örnekler:

– Daha önce bulunduğunuz görevler ile bu pozisyon arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?
– Daha önceki görevlerinizde en önemli başarı/başarısızlıklarınız nelerdir? Neden?
– Sizce bu pozisyonun sorumlulukları nelerdir?
– Sizce bu pozisyondaki kişi hangi niteliklere sahip olmalıdır?
– Daha önceki işlerinizde ne gibi yenilikler yaptınız?

Yukarıdaki örnekler, öngörüşmede sorulabilecek türden, tüm konularla ilgili ortak sorulardır. İşe alma görüşmesinde başvurduğunuz pozisyon ile ilgili uzmanlar, o pozisyona özgü teknik nitelikte daha detaylı sorular yöneltebilirler.

5. Kişilik özellikleri ile ilgili sorular

Yapılacak iş ile kişilik özellikleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bu soruların amacı da, kişilik özelliklerinizin o iş için ne kadar uygun olduğunu saptamaya yöneliktir. Aslında bu amaç için geliştirilmiş kişilik testleri mevcuttur, ancak ülkemizde çok az kullanılmaktadır. Bu tip sorular genellikle dolaylı yoldan sorulur. Eğer bir sorunun diğer soru tipleri ile bir ilişkisini kuramıyorsanız bilin ki belirli bir kişilik özelliğiniz araştırılmaya çalışılıyordur. Bu tür sorulara makul yanıtlar verebilmeniz için öncelikle sizin kendinizi iyi tanımanız gerekir. Bu tip sorulara örnekler:

– Yöneticinizden haksız bir eleştiri alırsanız ne yaparsınız?
– Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
– Son okuduğunuz kitap hangisidir?
– Memnun olduğunuz/olmadığınız kişilik özellikleriniz nelerdir?
– Kendinizi tanımlayan beş sıfat söyleyiniz.
– Arkadaşlarınız/aileniz, yöneticiniz sizi nasıl tanımlar?
– Ekip çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz?
– Sizi hayatta en çok kim etkiledi? Neden?
– Bir yöneticide hangi özellikleri ararsınız?
– Sizi en çok ne motive eder?
– Hangi becerilerinizin gelişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
– Önceki işinizde karşılaştığınız en önemli sorun ne idi?

6. Yetkinliklerle ilgili sorular

Bu tip soruların amacı, o iş için gerekli yetkinliklerin sizde ne derecede bulunduğunu araştırmaktır. Yetkinlikler ile kişilik özellikleri arasında yakın ilişki bulunduğu için çoğu zaman bu tip soruları kişilik özelliklerini araştıran sorulardan ayırmak güçtür. Ancak yetkinlikler ile ilgili soruların daha iş odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorular ile, analitik düşünme, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, iletişim kurma, yaratıcılık, değişime açıklık, ekip çalışması ve işbirliğine yatkınlık gibi yetkinlikler hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. Bu tip sorulara örnekler:

– İş hayatınızda verdiğiniz en zor kararınızı anlatınız.
– Elemanlarınızı nasıl motive edersiniz?
– En güçlü/en zayıf yönleriniz nelerdir?
– Hedeflerinize nasıl karar verirsiniz?
– Sizce zor olan bir olayı ve nasıl üstesinden geldiğinizi anlatınız.
– Amirinizle iletişim kuramadığınız bir anda işle ilgili önemli bir fırsat çıktığında ne yaparsınız?
– Gecikmiş yada yanlış sonuç üreten çalışanlara karşı tavrınız ne olur?

7. Motivasyon ile ilgili sorular

Bu tip sorular ile mesleğinizi ne kadar sevdiğiniz ve başvurduğunuz iş için ne kadar istekli olduğunuz öğrenilmeye çalışılır. Çünkü işteki başarı ile iş motivasyonu arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu yüzden işverenler iş motivasyonu yüksek adayları tercih ederler. Ancak tek seçeneğiniz o iş gibi davranırsanız da, ücret pazarlığında iyi bir konumda olmazsınız. Artık dengeyi siz kuracaksınız. Bu tip sorulara örnekler:

– Firmamız hakkında ne biliyorsunuz?
– Firmamızı neden tercih ettiniz?
– Bu işi neden istiyorsunuz?
– Bu işe ne kadar ihtiyacınız var? İşe alınmazsanız ne yapacaksınız ?
– Sizi işe alırsak bizimle ne kadar çalışacaksınız?
– Kariyerinize yeniden başlasanız ne yapıyor olmak istersiniz?
– Mesleğinizde en çok sevdiğiniz/sevmediğiniz şeyler nelerdir?
– Ürünlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz?
– Başka firmalarla da görüşüyor musunuz?

8. Beklenti/koşullara ilişkin sorular

Bir poziyona kabul edilmeniz için sadece özelliklerinizin o pozisyona uygun olması yetmez, pozisyonun sağladığı olanakların da sizin beklentilerinize uygun düşmesi gerekir. Bu nedenle görüşmeciler, sizin o pozisyondan neler beklediğinizi de araştırmaya çalışırlar. Ayrıca bir çok pozisyon için işe başlayabileceğiniz tarih de önem taşır. Bu tip sorulara örnekler:

– Kariyer hedefiniz nedir?
– Bundan 5/10 yıl sonra hangi noktada olmak istersiniz?
– En son aldığınız ücret/ücret beklentiniz nedir?
– Şu an/en son işinizde size ne gibi olanaklar sağlanıyor? Sağlandı?
– İşe ne zaman başlayabilirsiniz?
– Bu pozisyon kariyer hedeflerinize uygun mu?

 

Bio Tolgahan SARP

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bozok Üniversitesi Makina Bölümü