Malzeme Bilimi Nedir ?

350 okunma

 Malzeme bilimi, yeni materyallerin tasarımı ve keşfi ile ilgilenen bilimler arası alandır.Malzeme biliminde amaç malzemeleri iyice tanıyıp, anlayarak yeni malzemelerin keşfini sağlamak ve uygun prosesler tasarlayarak malzemelerin insanlığın kullanımına sunulmasıdır. Malzemeler kendilerinden bir şeyler oluşturulan veya yapılan maddelerdir. Uygarlığın başlangıcından beri malzemeler enerji ile birlikte insanın yaşama standartını yükseltmek için kullanılmıştır. Çevremize dikkatlice bakıldığında çok daha fazla malzeme türünün olduğunu görürüz. Sürekli araştırma ve geliştirmelerin sonucunda sık sık yeni malzemeler tasarlanıp üretilmektedir.

                                                     kompozit-290x290

       Malzemelerin üretilmesi ve kullanılabilir ürün haline getirilmesi bugünkü ekonominin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ürünler ve bunların üretilmeleri için gerekli yöntemler mühendisler tarafından tasarlanmaktadır. Üretimde malzeme kullanıldığından her bir uygulama için en uygun malzemenin seçilmesi ve üretim için en uygun yönteminin belirlenebilmesi için malzemenin iç yapısı ve özelliklerinin bilinmesi gereklidir.   

      Malzeme bilimi malzemelerin iç yapıları, özellikleri ve işlenebilirliği hakkında temel bilgileri araştırır. Malzeme mühendisliği ise malzemeleri insanlar tarafından kullanılabilecek ürünler haline getirmek için temel ve uygulamalı bilgilerle ilgilidir.   

      Bütün mühendislik alanları bulabilecekleri malzeme ile yakından ilgilidirler. Yapılacak bir köprü, bir elektronik hesap makinesi, bir uzay aracı veya bir otomobil olsun, mühendisler, kullanmayı düşündükleri malzemenin özellik ve karekteri konusunda derin bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bir otomobil yapımında kullanılacak malzeme türlerinin değişimi düşünülürse: bunlardan birkaç tanesi demir-çelik, cam, plastik, kauçuktur. Yalnız çelik için 2000 kadar çeşit vardır. Bu malzemelerden özellikleri en optimum olanı bulmak malzeme mühendislerinin alanını kapsar. 

                                                                       mühendislik dalları

Bio Ömer Yıldız

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Adayı/ Sakarya Üniversitesi